Isogum and primer

Untitled Document
 
لیست قیمت محصولات ایزوگام پشم شیشه ایران تحویل درب کارخانه اشتهارد                                
نوع کالا
واحد
مصرف کننده
مصرف کننده با 9%مالیات ارزش افزوده
قیمت رول/ قطعه
ایزوگام LA4 ساده 10 متری
متر مربع
225000
2452500
24525000
ایزوگام LA4 فویلدار 10 متری
متر مربع
250000
272500
2725000
ایزوشینگل  100 در 33 سانت
قطعه
91500
99735
نوع کالا
واحد
مصرف کننده
مصرف کننده با 9%مالیات ارزش افزوده
قیمت دبه
ایزوپاستا  دبه ای  20 کیلویی
کیلو گرم
61000
66490
1329800
ایزوپاستا  فله ای  
کیلو گرم
49500
53955
ایزوفوندو  دبه ای  20 کیلویی
کیلو گرم
73300
79897
1597940
ایزوفوندو  فله ای  
کیلو گرم
61500
67035