پشم شیشه رولی

پشم شیشه رولی
Untitled Document
لیست قیمت پشم شیشه رولی تحویل درب کارخانه شیراز
 
راهنمای کد ها : D  دانسیته پشم شیشه  K=کاغذ کرافت -  ARP=روکش آلومینیوم مسلح با نخ پلی استر
کد كالا
نوع كالا
دانسیته 
ضخامت
طول و عرض
ابـعـاد 
قيمت هر متر مربع مصـرف كننده
قیمت هر رول  بدون مالیات 
مالیات ارزش افزوده 9%
قیمت هر رول  مصرف کننده  با مالیات ارزش افزوده 9%
M3/Kg
(ميليمتر)
(مـتـر)
(مترمربع)
(ريـال)
(ريـال)
(ريـال)
(ريـال)
پشم شیشه رولی با دانسیته 10 ضخامت 2 اینچ
12011
پشم شيشه                 D10/K/50
10
50
15x1.20
18
76600
1378800
124092
1502892
15011
پشم شيشه            D10/ARP/50
10
50
15x1.20
18
92600
1666800
150012
1816812
پشم شیشه رولی با دانسیته 12 ضخامت 2 اینچ
12015
پشم شيشه             D12/K/50
12
50
15x1.20
18
88920
1600560
144050
1744610.4
15015
پشم شيشه        D12/ARP/50
12
50
15x1.20
18
104920
1888560
169970
2058530.4
پشم شیشه رولی با دانسیته 16 ضخامت 1 اینچ
12162
پشم شيشه             D16/K/25
16
25
20x1.20
24
70440
1690560
152150
1842710.4
15162
پشم شيشه        D16/ARP/25
16
25
20x1.20
24
86440
2074560
186710
2261270.4
پشم شیشه رولی با دانسیته 16 ضخامت 2 اینچ
12165
پشم شيشه             D16/K/50
16
50
10x1.20
12
113560
122645
11038
133682.83
15165
پشم شيشه        D16/ARP/50
16
50
10x1.20
12
129560
139925
12593.2
152518.03
پشم شیشه رولی با دانسیته 20  ضخامت 1 اینچ
12022
پشم شيشه             D20/K/25
20
25
20x1.20
24
76600
1838400
165456
2003856
15022
پشم شيشه        D20/ARP/25
20
25
20x1.20
24
92600
2222400
200016
2422416
پشم شیشه رولی با دانسیته 20  ضخامت 2 اینچ
12025
پشم شيشه             D20/K/50
20
50
10x1.20
12
134500
1614000
145260
1759260
15025
پشم شيشه        D20/ARP/50
20
50
10x1.20
12
150500
1806000
162540
1968540
 

There are no products to list in this category.