پشم شیشه پانلی

پشم شیشه پانلی
Untitled Document
لیست قیمت پشم شیشه پانلی سخت و نیمه سخت نحویل درب کارخانه
 
راهنمای کد ها : D  دانسیته پشم شیشه  K=روکش کاغذ کرافت -  ARP=روکش آلومینیوم مسلح با نخ پلی استر
کد كالا
نوع كالا
دانسیته
ضخامت 
طول و عرض
ابعاد
قيمت هرمتر مربع
قيمت هرقطعه بدون مالیات 
مالیات ارزش افزوده 9%
قیمت هر قطعه  مصرف کننده  با مالیات ارزش افزوده 9%
M3/Kg
(ميليمتر)
(مـتـر)
(مترمربع)
(ريـال)
(ريـال)
(ريـال)
(ريـال)
پشم شیشه پانلی نیمه سخت  بدون روکش  از دانسیته 36 تا 100در ضخامت های 1 اینچ و 2 اینچ
11032
پشم شيشه                D36/25  
36
25
1/20x0/6 
0.72
110880
79833.6
7185.02
87018.624
11035
پشم شيشه                D36/50  
36
50
1/20x0/6 
0.72
221760
159667
14370
174037.248
11042
پشم شيشه                D42/25  
42
25
1/20x0/6 
0.72
129360
93139.2
8382.53
101521.728
11052
پشم شيشه                D50/25  
50
25
1/20x0/6 
0.72
154000
110880
9979.2
120859.2
11055
پشم شيشه                D50/50  
50
50
1/20x0/6 
0.72
308000
221760
19958.4
241718.4
11085
پشم شيشه                D80/50  
80
50
1/20x1
1.2
492800
591360
53222.4
644582.4
11102.1-2
پشم شيشه              D100/25  
100
25
1/20x1
1.2
308000
369600
33264
402864
پشم شیشه پانلی نیمه سخت دانسیته 36 روکش آلومنیوم مسلح ضخامت  1 اینچ
پشم شيشه         D36/ARP/25  
36
25
1/20x1
1.2
141880
170256
15323
185579.04
پشم شیشه پانلی نیمه سخت دانسیته 36 روکش آلومنیوم مسلح ضخامت  2 اینچ
پشم شيشه         D36/ARP/50
36
50
1/20x1
1.2
252760
303312
27298.1
330610.08
پشم شیشه پانلی نیمه سخت دانسیته 50 روکش آلومنیوم مسلح ضخامت  1 اینچ
15052
پشم شيشه         D50/AR/25  
50
25
1/20x1
1.2
195000
234000
21060
255060
پشم شيشه         D50/ARP/25  
50
25
1/20x1
1.2
185000
222000
19980
241980
پشم شیشه پانلی سخت دانسیته 50 روکش آلومنیوم مسلح ضخامت  2 اینچ
15055.1-2
پشم شيشه         D50/AR/50  
50
50
1/20x1
1.2
349000
418800
37692
456492
پشم شيشه         D50/ARP/50
50
50
1/20x1
1.2
339000
406800
36612
443412
پشم شیشه پانلی سخت دانسیته 80 روکش آلومنیوم مسلح ضخامت  2 اینچ
15085
پشم شيشه         D80/AR/50  
80
50
1/20x1
1.2
533800
640560
57650.4
698210.4
پشم شيشه D80/ARP/50
80
50
1/20x1
1.2
523800
628560
56570.4
685130.4
پشم شیشه پانلی سخت دانسیته 100 روکش آلومنیوم مسلح ضخامت  1 اینچ
15102
پشم شيشه       D100/AR/25  
100
25
1/20x1
1.2
349000
418800
37692
456492
پشم شيشه B46:B74      D100/ARP/25
100
25
1/20x1
1.2
339000
406800
36612
443412

There are no products to list in this category.